Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 № 313 «Про затвердження планів-графіків процесу розроблення проєктів планів управління річковими басейнами»

pdfНаказ 313

pdfПлан-графік процесу розроблення проєкту

Кроки у розробленні плану управління басейну річок Приазов’я

Згідно пріоритетів діяльності басейнових управлінь та офісів водних ресурсів у 2019 році, затверджених наказом Держводагентства від 27.02.2019 № 118 заплановано:

  • визначення масивів поверхневих вод;
  • опис річкових басейнів;
  • визначення антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих вод;
  • формування реєстру територій/зон, що охороняються.

На території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей у басейні річок Приазов’я розташовано 57 підприємств-водокористувачів, точкові джерела скиду яких забруднюють поверхневі води. Головним джерелом забруднення поверхневих вод є стічні води металургійної, гірничодобувної та житлово-комунальної галузей.

Проте, зменшити антропогенний вплив на стан поверхневих вод можливо.

Перш за все, слід направити зусилля на те, щоб:

  • припинити скид в річки і водойми неочищених стічних вод;
  • встановити потужні очисні споруди та привести в належний стан діючі;
  • законодавчо обмежити використання фосфатних мийних засобів;
  • здійснювати моніторинг поверхневих вод та вести реєстр забруднюючих речовин, що скидаються в складі стічних вод у МПВ;
  • економічно стимулювати раціональне використання водних ресурсів та активний перехід на екологічно чисте виробництво;
  • забезпечити екологічно обґрунтоване поводження з пестицидами та агрохімікатами;

формувати механізм економічної, адміністративної та кримінальної відповідальності водокористувачів за порушення водного законодавства.

Для басейну річок Приазов’я групою експертів на початку 2019 року визначено 557 масивів поверхневих вод (далі – МПВ), із них: категорія «річки» – 328, категорія «озера» – 11, категорія «штучні або істотно змінені масиви поверхневих вод» – 198, категорія «перехідні води» – 12, категорія «прибережні води» – 8. Частка кандидатів до істотно змінених масивів поверхневих вод (далі – кІЗМПВ) від загальної кількості МПВ в районі басейну річок Приазов’я становить 33 %.

 Постанова КМУ від 18.05.2017р. №336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»

Визначення основних антропогенних навантажень

Спеціалісти БУВР річок Приазов’я визначили основні антропогенні навантаження та їх вплив на стан поверхневих вод у межах басейну річок Приазов’я у частині забруднення точковими джерелами:

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України (УкрГМІ ДСНС та НАН України) визначив антропогенний вплив на стан водних масивів басейну річок Приазов’я у частині забруднення дифузними джерелами.