План управління річковим басейном річок Приазов’я.

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 № 313 «Про затвердження планів-графіків процесу розроблення проєктів планів управління річковими басейнами»

pdfНаказ 313

pdfПлан-графік процесу розроблення проєкту

Кроки у розробленні плану управління басейну річок Приазов’я

Згідно пріоритетів діяльності басейнових управлінь та офісів водних ресурсів у 2019 році, затверджених наказом Держводагентства від 27.02.2019 № 118 заплановано:

  • визначення масивів поверхневих вод;
  • опис річкових басейнів;
  • визначення антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих вод;
  • формування реєстру територій/зон, що охороняються.

На території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей у басейні річок Приазов’я розташовано 57 підприємств-водокористувачів, точкові джерела скиду яких забруднюють поверхневі води. Головним джерелом забруднення поверхневих вод є стічні води металургійної, гірничодобувної та житлово-комунальної галузей.

Проте, зменшити антропогенний вплив на стан поверхневих вод можливо.

Перш за все, слід направити зусилля на те, щоб:

  • припинити скид в річки і водойми неочищених стічних вод;
  • встановити потужні очисні споруди та привести в належний стан діючі;
  • законодавчо обмежити використання фосфатних мийних засобів;
  • здійснювати моніторинг поверхневих вод та вести реєстр забруднюючих речовин, що скидаються в складі стічних вод у МПВ;
  • економічно стимулювати раціональне використання водних ресурсів та активний перехід на екологічно чисте виробництво;
  • забезпечити екологічно обґрунтоване поводження з пестицидами та агрохімікатами;

формувати механізм економічної, адміністративної та кримінальної відповідальності водокористувачів за порушення водного законодавства.

Для басейну річок Приазов’я групою експертів на початку 2019 року визначено 557 масивів поверхневих вод (далі – МПВ), із них: категорія «річки» – 328, категорія «озера» – 11, категорія «штучні або істотно змінені масиви поверхневих вод» – 198, категорія «перехідні води» – 12, категорія «прибережні води» – 8. Частка кандидатів до істотно змінених масивів поверхневих вод (далі – кІЗМПВ) від загальної кількості МПВ в районі басейну річок Приазов’я становить 33 %.

 Постанова КМУ від 18.05.2017р. №336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»

Визначення основних антропогенних навантажень

Спеціалісти БУВР річок Приазов’я визначили основні антропогенні навантаження та їх вплив на стан поверхневих вод у межах басейну річок Приазов’я у частині забруднення точковими джерелами:

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України (УкрГМІ ДСНС та НАН України) визначив антропогенний вплив на стан водних масивів басейну річок Приазов’я у частині забруднення дифузними джерелами.

У рамках «Проекту Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства» розробляється План управління річковим басейном річок Приазов’я.
Інформаційні матеріали «Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих та підземних вод, у тому числі точкових та дифузних джерел у басейні річок Приазов’я».
Також, матеріали розміщені на сайті Міндовкілля за посиланням https://mepr.gov.ua/news/39516.html

Ідентифікація і розмежування масивів підземних вод у басейні річок Приазов’я з визначенням антропогенних впливів на кількісний та якісний склад підземних вод

pdfОсновні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих вод, у тому числі точкових та дифузних джерел