27 червня Басейнова рада річок Приазов’я схвалила проєкт Плану управління річковим басейном річок Приазов’я на 2025-2030 роки.

27 червня Басейнова рада річок Приазов’я схвалила проєкт Плану управління річковим басейном річок Приазов’я на 2025-2030 роки.

27.06.2024 Автор buvrzp

Плани управління річковими басейнами є євроінтеграційним зобов’язанням України в частині імплементації Водної Рамкової Директиви ЄС та ключовим досягненням у частині водної політики під час переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

План управління річковим басейном річок Приазов’я (2025-2030) є документом державного планування загальнодержавного рівня, яким визначаються основні екологічні цілі для поверхневих, підземних вод і зон (територій), які підлягають охороні та комплекс заходів для їх досягнення.

Заходи ПУРБ зоорієнтовані на досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

Присутні на засіданні дійшли висновку, що реалізація ПУРБ сприятиме покращенню стану водних ресурсів, збереженню біорізноманіття та екосистем річок, та зменшить негативний вплив на водні ресурси Приазов’я.