Інші нормативні документи

ВРУ

 Водний Кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР

ВРУ

 Земельний Кодекс України від 25.10.2001 №2768-III

ВРУ

 Податковий Кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI

pdf

 Термінологічний словник для перекладу єврокодів, 1.3Mb

pdf

 Інформаційно-методичний аналіз процедури ліцензування будівельної діяльності в розрізі змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 №148, 190Kb

pdf

 ГОСТ 17.1.1.02-77 «Классификация водных объектов», 144Kb

pdf

 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», 1.4Mb

doc

 ДБН Б.1.1-4-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування», 464Kb

doc

 ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди», 2.8Mb

pdf

 Методика оцінки технічного стану каналів меліоративних систем (остаточна редакція). Посібник до ДБН В.2.4-1-99 «Меліоративні системи та споруди», 705Kb

doc

 ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки», 1.1Mb

pdf

 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва», 551Kb

doc

 ВБН В.2.4-33-3.3-05-2001 «Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем», 1.5Mb

doc

 ВСН 33-2.2.12-87 «Мелиоративные системы и сооружения», 772Kb

doc

 ВНД 33-1.1-14-2001 «Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах», 299Kb

ВРУ

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 350/2013 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року „Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»“»

ВРУ

 Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2018 №658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»

ВРУ

 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.01.2014 №11 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми»

ВРУ

 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.12.2013 №742 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми»

ВРУ

 Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03.04.2012 №661 «Про затвердження Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах»

ВРУ

 Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06.10.2010 №392 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

ВРУ

 Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 №47 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

ВРУ

 Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 №55 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем»

ВРУ

 Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 №273 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт»

ВРУ

 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.06.2013р. №611 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»

ВРУ

 Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005р. №1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»

ВРУ

 Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005р. №28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»

ВРУ

 Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2012р. №1844/5 «Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна»

ВРУ

 Наказ Міністерства Фінансів України від 12.03.2012р. №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

pdf

 Лист Державної податкової адміністрації у Запорізькій області від 01.03.2007 №72/9/16-012 щодо безоплатної передачі об’єктів, 1.3Mb

zip

 Порядок планування, фінансування, організації проведення ремонтних робіт та оформлення документації. Зразки оформлення документації, 1.5Mb

pdf

 Порядок списання основних меліоративних фондів, переведення зрошуваних земель в богарні, осушених в немеліоровані угіддя, 4.4Mb

doc

 Порядок встановлення регламентів роботи каскадів ставків та водосховищ на малих річках України, 236Kb

doc

 Статут експлуатаційної служби з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності, 143Kb