Облік водокористування

Попередні підсумки прийому звітності форми № 2ТП-водгосп (річна) за 2019 рік

Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов’я узагальнені та систематизовані дані державного обліку водокористування за формою                № 2ТП – водгосп (річна) за 2019 рік.

Оброблено і внесено до бази WinGosWod – 2 від водокористувачів  області — 1191 звіт, у тому числі по галузям економіки:

 • промисловість – 170,
 • сільське господарство – 633,
 • комунальні підприємства – 288,
 • інші — 100.За підсумками  прийому звітів по Запорізькій області забрано з природних водних об’єктів всього – 1198 млн.м3 води, у тому числі:
 • із поверхневих водних об’єктів – 1151 млн.м3;
 • із підземних  водних об’єктів – 46,49 млн.м3

Використано  води всього —  1133 млн.м3, у тому числі:

 • із поверхневих водних об’єктів – 1109 млн.м3;
 • із підземних  водних об’єктів – 24,04 млн.м3

Використано на  потреби :

 • виробничі – 911 млн.м3, з них води питної якості – 31,64 млн.м3;
 • на питні та санітарно-гігієнічні – 63,35 млн.м3;
 •  на зрошення – 154,1 млн.м3;
 •  на інші потреби – 4,948 млн.м3.

Загальне водовідведення по Запорізькій області складає – 843,6 млн.м3, з них: скинуто в поверхневі водні об’єкти – 819,6 млн.м3. З загального обсягу  скинутих зворотних вод у поверхневі водні об’єкти ;

 • забруднених – 11,04 млн.м3;
 • нормативно-чистих без очистки – 714,9 млн.м3;
 • нормативно очищених на  очисних спорудах – 93,36 млн.м3;
 •  некатегорованих – 0,223 млн.м3.

За попереднім аналізом в порівнянні з 2018 роком забір води зменшився на 62,0 млн.м3 , використання води на 66 млн.м3 . Скид зворотних вод  зменшився на 68,8 млн.м3 .

Прийом звітності форми № 2ТП-водгосп (річна)

Працівниками БУВР річок Приазов’я, відповідно до вимог
ст.25 Водного кодексу України та Положення про Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я, триває прийом звітності за формою
№ 2ТП-водгосп (річна) за 2019 рік. Станом на 24.01.2020 р до управління надано 969 звітів, в тому числі:

 • промисловість – 198,
 • сільське господарство – 330,
 • комунальні підприємства – 154,
 • садівничі товариства – 188,
 • орендарі водних об’єктів – 28,
 • інші — 71.

Звертаємо увагу!

Згідно до вимог ст.44 Водного кодексу України «Обов’язки водокористувачів» п.7 водокористувачі зобов’язані «…подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами». Кінцевий термін надання звіту – до 1 лютого
2020 року.

Прийом звітності № 2ТП-водгосп (річна)

Відповідно до вимог ст. 25 Водного кодексу України, наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015р. №78 затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування, форма звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

Починаючи з 2019 року, відповідно до Положення, затвердженого Наказом Держводагентства України від 25.07.2018 року № 558, Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я здійснює прийом звітності за формою №2ТП-водгосп(річна) за адресою 69095 пр. Соборний, 105
м. Запоріжжя:

 • відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод, тел. (061)7874962;
 • басейнова лабораторія моніторингу вод (061)7874976.

Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я розпочинає прийом звітів про використання води за 2019 рік:

 • з грудня 2019 року від садівничих та садівничо-городних товариств з власними насосними станціями, а також від водокористувачів-абонентів Міжрайонних управлінь водного господарства;
 • з січня 2020 року від інших водокористувачів.

Звіти будуть прийматися до 01 лютого 2020 року.

Бланк звітності форми № 2ТП-водгосп (річна)

Порядок ведення державного обліку водокористуванняВідповідно до ст. 16, 25 Водного кодексу України з метою упорядкування питань, пов’язаних з веденням державного обліку водокористування для забезпечення складання  державного водного кадастру за розділом «Водокористування», а також систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність, здійснюється  державний облік  водокористування шляхом подання водокористувачами звітів за формою №2ТП-водгосп (річна).

На підставі цієї статті Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015р. №78, затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування. Цей порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку водокористування, які є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування (далі — водокористувачі).

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

Після прийому, опрацювання форми вся інформація узагальнюється та надається до Держводагентства України для заповнення щорічного Національного докладу в частині використання водних ресурсів по Запорізькій області та зацікавленим організаціям.

В 2018 році за формою №2ТП – водгосп (річна) по Запорізькій області звітувало 1187 водокористувачів, в тому числі:

NNnnНайменування галузіКількість водокористувачів, шт.
1промисловість173
2сільське господарство626
3лісне господарство2
4транспорт33
5зв’язок1
6будівництво14
7торгівля та загальне харчування18
8матеріально технічне  постачання31
9житлово-комунальне  господарство  та побутове обслуговування289
10ВСЬОГО1187

Кількість водоспоживачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти по області 91, з них забруднювачів 28.  

Порівняння основних показників забору, використання води та скиду зворотних вод на протязі 2017 — 2018 років по Запорізькій області  наведено в таблиці

№п/пПоказникиОд.виміруПоперед.2017 рікЗвітний2018рік
1Кількість водокористувачів, якіохоплені державним обліком, у тому числі:шт. 1192 1187 
1.1у промисловості шт.181173
1.2у комунальному господарствішт.298289
1.3у сільському господарствішт.607626
1.4іншішт.10699
2Кількість водоспоживачів, які скидають стічні води у поверхневі водні об‘єкти, у тому числі :шт.86 91 
2.1забруднювачішт.2729
3Забір свіжої води всього,  у тому числі:млн.м312181260
3.1з поверхневих водних джерелмлн.м311711214
3.2з підземних водних горизонтівмлн.м346,5145,78
4Використання води всього, у тому числі:млн.м312261199
4.1поверхневихмлн.м312011174
4.2підземнихмлн.м325,0524,90
5Використано води на потреби: млн.м312261199
5.1виробничімлн.м31043973,5
5.1.2з них питноїмлн.м333,9632,91
5.2господарсько-побутовімлн.м365,5366,28
5.3зрошеннямлн.м3112,9153,9
5.4сільське господарствомлн.м3119,6160,8
6Безповоротне споживання та втрати водимлн.м3325,73431,2
7Водовідведення у водні об‘єкти, всього,у тому числімлн.м3956,1888,4
7.1забруднені, у тому числі:млн.м364,1765,95
7.1.1без очищення (БО)млн.м30,3840,370
7.1.2 недостатньо очищені (НДО)млн.м363,7865,58
7.2нормативно очищенімлн.м344,8145,01
7.3в)нормативно чисті (без очищення)млн.м3847,1777,2
8Кількість води в оборотному та повторному водоспоживаннімлн.м38557,38421,3