Моніторинг

Екскурсія до дня хіміка

Днями до лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР річок Приазов’я завітали учні 8 класу КЗ «Дніпрорудненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів». Основною метою візиту стало ознайомлення з методикою роботи лабораторії моніторингу вод та грунтів.

 Начальниця лабораторії Алла Краснощок розповіла про основні аспекти діяльності лабораторії моніторингу вод та ґрунтів та ознайомила школярів із сучасними екологічними проблемами. Співробітники лабораторії показали роботу з різноманітними приладами, хімічними реактивами які допомагають проводити хімічний аналіз поверхневих, підземних (ґрунтових) та дренажно-скидних вод, а також агрохімічні дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей.

Учні ознайомитись з процесом підготовки проб до дослідження та разом з лаборантами провели декілька експериментальних дослідів. Також в межах екскурсії була звернута увага учнів на правила обережного поводження з хімічними та невідомими речовинами в побуті.

Молоді люди з цікавістю слухали про специфіку вимірювань хімічного стану вод та грунтів. Сповнені новими екологічними знаннями школярі висловили бажання завітати наступного року для поповнення нових хімічних знань.

Інформація щодо якості дренажних та скидних вод по Запорізькій області за 2019 рік

Спеціалістами БУВР річок Приазов’я проводиться моніторинг спостережень за хімічним складом та мінералізацією дренажних та скидних вод з метою визначення наявності антропогенного впливу на стан меліорованих земель.

Хімічний аналіз відібраних проб води здійснювався лабораторією моніторингу вод та ґрунтів БУВР річок Приазов’я.

Результати хімічних досліджень дренажних вод показують, що мінералізація та хімічний склад дренажних вод різноманітний: від сульфатно-хлоридного та натрієвого-магнієвого з мінералізацією від 3,2 до 7,7 г/дм3 до гідрокарбонатно-хлоридного та натрієвого-кальцієвого з мінералізацією від
0,8 до 1,7 г/дм3.

Проведена оцінка забрудненості дренажних та скидних вод області за
ВБН 33-5.5-01-97 «Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу. Частина 1. Зрошувані землі» свідчить про те, що дренажно-скидна вода по більшості показників незабруднена (55 %), за винятком декількох пунктів спостережень, де спостерігається забруднення хлоридами та нітратами.

Протягом останніх років відмічається стабільна ситуація, з незначними варіаціями значень показників в річному діапазоні, але незмінні в рамках визначення ступеню забруднення.

Моніторинг

З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозуванню його змін та розробки обгрунтованних рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється державний моніторинг вод, меліорованих земель та моніторинг водокористування.

Державний моніторинг вод є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України і здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

До об’єктів моніторингу вод належать:

  • поверхневі води;
  • природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки);
  • штучні водойми(водосховища, ставки), канали та інші водні об’єкти;
  • підземні води та джерела.

Моніторинг водних об’єктів здійснюється шляхом систематичних спостережень за їх кількісними та якісними параметрами.

До об’єктів моніторингу меліорованих земель належать:

  • водогосподарські системи комплексного призначення;
  • зрошувані землі (глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів);
  • сільські населені пункти, що підтоплюються (рівень ґрунтових вод, площа підтоплення);
  • прибережні зони водосховищ (переформування берегів і підтоплення території).

Для ведення державного моніторингу виділяються кошти з Державного бюджету. Основними об’єктами спостереження є зрошувані угіддя та джерела зрошення.

Для оцінки ступеню засолення та осолонцювання ґрунтів Запорізькою гідрогеолого-меліоративною експедицією, яка підпорядкована Запорізькому облводресурсів, виконується сольова зйомка на землях державних зрошувальних систем з оконтуренням площ засолених та солонцюватих ґрунтів.

Всього в області нараховується 4 джерела зрошення (в тому числі 80 точок, по яким ЗГГМЕ відбирає 186 проб і проводить щорічне вивчення якості води на початок поливного сезону та на кінець поливного сезону). Якість води оцінюється за ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії».

Спостереження за рівнями та хімічним складом ґрунтових вод на меліорованих та прилеглих землях виконується по стаціонарній режимно-спостережливій мережі свердловин та по тимчасовим свердловинам.

В зоні діяльності Запорізької ГГМЕ налічується 17 зрошувальних систем площею 240,4 тис. га. Загальна площа, охоплена спостереженням, складає 970 тис. га.

З метою попередження та миттєвого реагування на надзвичайні ситуації на міжгосподарських об’єктах в облводресурсів створена служба інженерного захисту територій цивільної оборони області, яка є складовою частиною функціональної відомчої системи Держводагентства України та включає всі підрозділи.

Відповідно Наказам Держводгоспу України від 12.10.99 р. №139, від 10.12.99 р. №170 ДСК та розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 17.12.2007р. №435 розроблено «Положення про службу інженерного захисту водогосподарських об’єктів (ЦО) Запорізького облводресурсів».

Крім того, на виконання спільного наказу МНС України та Державного комітету України по водному господарству від 28.11.2005 року № 359/330 «Про взаємодію Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України по водному господарству щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» спільним наказом між Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області та Запорізьким облводресурсів від 04.03.2015 №75/35 затверджений План взаємодії Головного управління ДСНС України у Запорізькій області і Запорізького облводресурсів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Також у 2012 році укладено Угоду про взаємодії між Дніпровським басейновим управлінням водних ресурсів і Запорізьким облводресурсів.

Моніторинг 2019 року

Згідно «Програми державного моніторингу вод в частині проведення спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарько-питних потреб населення», яка затверджена наказом Державного агентства водних ресурсів України від 10.01.2020 № 21, басейнова лабораторія моніторингу вод БУВР річок Приазов’я контролює якість поверхневих вод по чотирьом створам, які розташовані в районі річкових басейнів Дніпро та річок Приазов’я в межах Запорізької та Донецької областей.

На протязі поточного року представниками управління здійснюється забір в зазначених створах, після опрацювання проб, отримані наступні результати наведені нижче.

Моніторинг

Результати гідрохімічних аналізів державного моніторингу поверхневих вод виконаних басейновою лабораторією моніторингу вод за 2021 рік
 Результати гідрохімічних аналізів державного моніторингу поверхневих вод виконаних басейновою лабораторією моніторингу вод за 2020 рік
Результати гідрохімічних аналізів державного моніторингу поверхневих вод виконаних басейновою лабораторією моніторингу вод за 2019 рік
Робота лабораторії моніторингу вод (та ґрунтів) Запорізької гідрогеолого-меліоративної експедиції Запорізького облводресурсів: 2017
Відомість результатів хімічного аналізу поверхневих вод: 2017
Якість поливних вод: 2017
Результати гідрохімічних аналізів державного моніторингу поверхневих вод виконаних басейновою лабораторією моніторингу вод за 2018