Водні ресурси

До водного фонду Запорізької області відносяться річки, озера, ставки, водосховища, землі водного фонду, підземні води. Водні об’єкти розподіляються на об’єкти загальнодержавного і місцевого значення.

Азовське море, Дніпро та його притоки усіх порядків, а також річки Берда і Зелена відносяться до водних об’єктів загальнодержавного значення. Усі інші групи річок відносяться до водних об’єктів місцевого значення.

По території Запорізької області протікає 65 річок, з яких 3 середні та 62 малих річок. Загальна довжина річок складає 2877,6 км, в т.ч. в межах області — 2648,7 км. Крім того є 3151,5 км притоків та яруг. Загальна довжина всіх 978 водотоків в межах області — 5789,9 км. Відповідно з вимогами ст.79 Водного кодексу України всі річки області класифіковані на:

  • великі річки (площа водозбору понад 50,0 тис. км2) — Дніпро загальною довжиною в межах області — 167 км;
  • середні річки (площа водозбору від 2,0 до 50,0 тис. км2) — Гайчур, Конка і Молочна, загальною довжиною 459,0 км;
  • малі річки (площа водозбору менше 2,0 тис. км2) — це 62 річки загальною довжиною 2396,2 км, в т.ч. в межах області — 2189,7 км.

Живлення річок, в основному, сніго-дощове.

Річки, які протікають по території Запорізької області, як по густоті гідрографічної мережі, так і по водності, розподілені нерівномірно.

На крайньому північно-заході протікає могутнє джерело води — р. Дніпро. В межах двох надзаплавних терас Дніпра забезпеченість водою всіх галузей народного господарства достатня. Але вже у кілометрі від заплави Дніпра починається безводний степ і вся решта частина області — біля 90% її території — дуже бідна водними ресурсами. Середня густота річної мережі тут біля 0,12 км/км2, тобто ще нижча ніж в такому малозабезпеченому водою районі, як степовий Крим.

До північної групи водотоків рік Придніпров’я відносяться притоки р. Вовчої (р. Гайчур, р. В.Терса), р. Конка, р. Янчекрак, р. Карачекрак, р. В.Білозерка та інші — всього 25 річок.

До південної групи річок Приазов’я відносяться річки Великий та Малий Утлюк, Молочна, Берда, Обіточна, Лозоватка, Джекельня, Домузла, Корсак та інші — всього 40 річок.

На півдні Запорізька область омивається водами Азовського моря, берегова лінія якого у межах області більше 300 км.

Площа водного дзеркала моря без озера Сиваш — 37800 км2. Об’єм води при середньому рівні моря — 320 км3.

Площа водозбору Азовського моря складає 586 тис. км2. На території Запорізької області є також 4 лимани: Білозерський, Утлюкський, Тубальський та Молочний. Загальна площа водного дзеркала становить 655,5 км2.

Серед лиманів статус комплексного призначення має Білозерський лиман. Він є водним об’єктом комплексного призначення.

На річках значне місце посідають штучні водойми — ставки та водосховища, які використовуються для водопостачання, зрошення, рибного господарства та інших народногосподарських потреб.

Усього по області налічується 27 водосховищ та 1178 ставків. Загальний об`єм водосховищ — 73,21 млн. м3, площа водного дзеркала — 2394,7 га. Серед них є такі великі водосховища, як Бердянське на р. Берда, Білозерське, Калинівське та Чапаївське на р. В.Білозерка. Вони утворені для утримання весняної повені і для запобігання наслідків шкідливої дії вод на нижче розташовані населені пункти, промислові об’єкти, під час літньої межені — підтримання необхідних позначок для риборозведення.

На балансі БУВР річок Приазов’я знаходиться гідротехнічні споруди Козачого та Кайінкулакського водосховищ. Козаче водосховище використовується, як ставок-накопичувач. В останні роки зрошення з Кайінкулакського та Козачого водосховищ не проводилось.

Також на балансі БУВР річок Приазов’я знаходиться 3361,0107 га земель водного фонду.

Загальні відомості про річки і водойми Запорізької області


п/п
ПоказникиОд.
вим.
Кiлькість
1Кiлькiсть річокшт.65
2Їх загальна протяжність, всьогокм2877,6
у т.ч. в межах областiкм2648,7
3Кiлькiсть малих річок, у т.ч. джерел, водотоків (до 2000 км2)шт.975
4Їх загальна протяжнiсть у межах областiкм5330,9
— з них малих рiчок довжиною більше 10 кмкм62
— їх загальна протяжнiстькм2189,7
5Кiлькiсть середніх річок (2001 — 50000 км2)шт.3
6Їх протяжність у межах областiкм459
7Кiлькiсть великих рiчок (> 50000 км2)шт.1
8Їх протяжнiсть у межах областiкм167,5
9Кiлькiсть водосховищ, всьогошт.27
об’ємом до 10 млн.м3шт.26
об’ємом від 10.1 до100 млн.м3шт.1
10Кiлькiсть ставкiвшт.1178
11Довжина берегової смуги рiчок i водойомищкм9226,3
12Сумарна протяжнiсть каналiв (транспортування води в маловоднi райони)км478
13Сумарна протяжнiсть зрошувальної мережi (магiстральнi канали i водоводи)км5101,7

Наявнiсть рiчок у Запорiзькiй областi (крiм Днiпра)


п/п
Назва рiчки
(довжиною
бiльше 10 км)
Куди
впадає
Довжина
рiчки
км
Площа
водозбору,
км2
Кiлькiсть
притокiв
(крiм
приведених
в гр.2),
шт.
Загальна
довжина
притокiв,
км
1234567
А. Рiки Приднiпров’я
середнi рiки
1ГайчурВовча132,22145,0101136,2
2КонкаДнiпро152,22616,056242,3
малi рiчки
3Кам’янкаГайчур21,291,4828,0
4Янчур — «» — 76,2901,048309,8
5СолонаЯнчур28,6302,6888,2
6Верхня ТерсаВовча111,61677,059146,8
7Солона 1Верхня Терса14,667,8726,4
8Солона 2 — «» — 20,1112,01140,9
9Солона 3 — «» — 45,5365,029146,5
10Любашiвка — «» — 23,7152,01668,6
11КобильняМокрi Яли11,0375,022,0
12Плоска ОсокорiвкаДнiпро28,0426,0512,0
13Вiльнянка — «» — 19,6207,0735,6
14Суха Московка — «» — 15,086,959,0
15Мокра Московка — «» — 45,5465,014106,0
16Середня ХортицяСтарий Днiпро24,192,836,0
17Нижня Хортиця — «» — 17,981,611,0
18Сухий Янчекрак
(б.Суха)
Днiпро17,0129,0
19Янчекрак — «» — 26,3241,4414,0
20Карачекрак — «» — 27,0357,647,0
21Томакiвка — «» — 51,01020,0512,0
22Велика БiлозеркаБiлозерський
лиман
84,81401,010113,1
23Суха КонкаКонка21,6102,0516,0
24Мала Токмачка — «» — 44,6216,049,0
25Жеребець — «» — 65,8511,01969,1
Разом по басейну рiк Приднiпров’я:1125,114142,14311645,5
у т.ч. середнi рiчки:284,44761,0157378,5
малi рiчки:840,79381,12741267,0
Б. Рiки Приазов’я
середнi рiчки
26Молочна Молочний лиман197,03450,080178,0
малi рiчки
27АтманайУтлюкський лиман10,0195,0
28Великий УтлюкУтлюкський лиман93,0880,01429,8
29Малий Утлюк — «» — 68,0586,0645,0
30Тащенак Молочний лиман62,2467,8336,0
31СисикулакМолочна13,047,347,0
32Кайiнкулак — «» — 21,0182,0516,0
33Чингул — «» — 29,0399,02173,0
34Крульман — «» — 64,0600,01426,0
35КурушанКрульман37,0198,0718,0
36ЮшанлиМолочна94,0545,02428,0
37ЧукракЮшанли10,046,0
38АрабкаМолочна41,0287,0818,0
39Без назви — «» — 10,090,111,0
40Сага — «» — 14,046,0
41Джекельня Молочний лиман34,8228,0
42ДомузлаАзовське море44,4480,015,0
43Мала ДомузлаДомузла25,5115,1
44Акчокрак — «» — 36,5159,4
45КорсакАзовське море60,0703,01027,7
46МетрозлиКорсак24,2343,0467,1
47АпанлиМетрозли36,8156,0
48ЛозоваткаАзовське море72,0566,01165,3
49Обiточна — «» — 96,11437,016175,0
50СалтичияОбіточна11,347,4516,6
51СосикулакОбіточна11,531,315,9
52Чокрак — «» — 24,4135,0836,4
53Кiльтичия — «» — 67,0556,022176,0
54БуртичияКільтичия25,2168,0568,0
55Камишевата — «» — 12,647,216,0
56СолонаАзовське море18,122,6
57Куца Бердянка — «» — 28,8146,9218,5
58Берда — «» — 120,01743,0192271,0
59ГрузськаБерда14,5110,01244,4
60Грузенька — «» — 14,547,027,8
61Каратюк — «» — 31,0244,01066,7
62Каратиш — «» — 38,8466,042178,5
63БерестоваБерда22,3146,02048,0
64ЗеленаАзовське море31,0248,0446,3
65КальчикКальміус88,01260,03563,0
Разом по басейнам рiк Приазов’я:1752,517579,15941875,0
у т.ч. середнi рiчки197,03450,080178,0
малi рiчки1555,514129,15141697,0
Всього по областi:2877,631721,210253520,5
у т.ч. среднi рiчки481,48211,0237556,5
малi рiчки2396,223510,27882964,0