Облік водокористування

Відповідно до ст. 16, 25 Водного кодексу України з метою упорядкування питань, пов’язаних з веденням державного обліку водокористування для забезпечення складання  державного водного кадастру за розділом «Водокористування», а також систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність, здійснюється  державний облік  водокористування шляхом подання водокористувачами звітів за формою №2ТП-водгосп (річна).

На підставі цієї статті Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015р. №78, затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування. Цей порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку водокористування, які є обов’язковими для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування (далі — водокористувачі).

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

Після прийому, опрацювання форми вся інформація узагальнюється та надається до Держводагентства України для заповнення щорічного Національного докладу в частині використання водних ресурсів по Запорізькій області та зацікавленим організаціям.

В 2018 році за формою №2ТП – водгосп (річна) по Запорізькій області звітувало 1187 водокористувачів, в тому числі:

NNnnНайменування галузіКількість водокористувачів, шт.
1промисловість173
2сільське господарство626
3лісне господарство2
4транспорт33
5зв’язок1
6будівництво14
7торгівля та загальне харчування18
8матеріально технічне  постачання31
9житлово-комунальне  господарство  та побутове обслуговування289
10ВСЬОГО1187

Кількість водоспоживачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти по області 91, з них забруднювачів 28.  

Порівняння основних показників забору, використання води та скиду зворотних вод на протязі 2017 — 2018 років по Запорізькій області  наведено в таблиці

№п/пПоказникиОд.виміруПоперед.2017 рікЗвітний2018рік
1Кількість водокористувачів, якіохоплені державним обліком, у тому числі:шт. 1192 1187 
1.1у промисловості шт.181173
1.2у комунальному господарствішт.298289
1.3у сільському господарствішт.607626
1.4іншішт.10699
2Кількість водоспоживачів, які скидають стічні води у поверхневі водні об‘єкти, у тому числі :шт.86 91 
2.1забруднювачішт.2729
3Забір свіжої води всього,  у тому числі:млн.м312181260
3.1з поверхневих водних джерелмлн.м311711214
3.2з підземних водних горизонтівмлн.м346,5145,78
4Використання води всього, у тому числі:млн.м312261199
4.1поверхневихмлн.м312011174
4.2підземнихмлн.м325,0524,90
5Використано води на потреби: млн.м312261199
5.1виробничімлн.м31043973,5
5.1.2з них питноїмлн.м333,9632,91
5.2господарсько-побутовімлн.м365,5366,28
5.3зрошеннямлн.м3112,9153,9
5.4сільське господарствомлн.м3119,6160,8
6Безповоротне споживання та втрати водимлн.м3325,73431,2
7Водовідведення у водні об‘єкти, всього,у тому числімлн.м3956,1888,4
7.1забруднені, у тому числі:млн.м364,1765,95
7.1.1без очищення (БО)млн.м30,3840,370
7.1.2 недостатньо очищені (НДО)млн.м363,7865,58
7.2нормативно очищенімлн.м344,8145,01
7.3в)нормативно чисті (без очищення)млн.м3847,1777,2
8Кількість води в оборотному та повторному водоспоживаннімлн.м38557,38421,3