Моніторинг

З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозуванню його змін та розробки обгрунтованних рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється державний моніторинг вод, меліорованих земель та моніторинг водокористування.

Державний моніторинг вод є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України і здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

До об’єктів моніторингу вод належать:

  • поверхневі води;
  • природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки);
  • штучні водойми(водосховища, ставки), канали та інші водні об’єкти;
  • підземні води та джерела.

Моніторинг водних об’єктів здійснюється шляхом систематичних спостережень за їх кількісними та якісними параметрами.

До об’єктів моніторингу меліорованих земель належать:

  • водогосподарські системи комплексного призначення;
  • зрошувані землі (глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів);
  • сільські населені пункти, що підтоплюються (рівень ґрунтових вод, площа підтоплення);
  • прибережні зони водосховищ (переформування берегів і підтоплення території).

Для ведення державного моніторингу виділяються кошти з Державного бюджету. Основними об’єктами спостереження є зрошувані угіддя та джерела зрошення.

Для оцінки ступеню засолення та осолонцювання ґрунтів Запорізькою гідрогеолого-меліоративною експедицією, яка підпорядкована Запорізькому облводресурсів, виконується сольова зйомка на землях державних зрошувальних систем з оконтуренням площ засолених та солонцюватих ґрунтів.

Всього в області нараховується 4 джерела зрошення (в тому числі 80 точок, по яким ЗГГМЕ відбирає 186 проб і проводить щорічне вивчення якості води на початок поливного сезону та на кінець поливного сезону). Якість води оцінюється за ДСТУ 2730-94 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії».

Спостереження за рівнями та хімічним складом ґрунтових вод на меліорованих та прилеглих землях виконується по стаціонарній режимно-спостережливій мережі свердловин та по тимчасовим свердловинам.

В зоні діяльності Запорізької ГГМЕ налічується 17 зрошувальних систем площею 240,4 тис. га. Загальна площа, охоплена спостереженням, складає 970 тис. га.

З метою попередження та миттєвого реагування на надзвичайні ситуації на міжгосподарських об’єктах в облводресурсів створена служба інженерного захисту територій цивільної оборони області, яка є складовою частиною функціональної відомчої системи Держводагентства України та включає всі підрозділи.

Відповідно Наказам Держводгоспу України від 12.10.99 р. №139, від 10.12.99 р. №170 ДСК та розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 17.12.2007р. №435 розроблено «Положення про службу інженерного захисту водогосподарських об’єктів (ЦО) Запорізького облводресурсів».

Крім того, на виконання спільного наказу МНС України та Державного комітету України по водному господарству від 28.11.2005 року № 359/330 «Про взаємодію Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України по водному господарству щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» спільним наказом між Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області та Запорізьким облводресурсів від 04.03.2015 №75/35 затверджений План взаємодії Головного управління ДСНС України у Запорізькій області і Запорізького облводресурсів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Також у 2012 році укладено Угоду про взаємодії між Дніпровським басейновим управлінням водних ресурсів і Запорізьким облводресурсів.

Моніторинг за січень 2019 року

Моніторинг

Робота лабораторії моніторингу вод (та ґрунтів) Запорізької гідрогеолого-меліоративної експедиції Запорізького облводресурсів: 2017
Відомість результатів хімічного аналізу поверхневих вод: 2017
Якість поливних вод: 2017
Результати гідрохімічних аналізів державного моніторингу поверхневих вод у межах діяльності БУВР річок Приазов’я: 2018