Контактна інформація

Телефони, графік роботи;Місцезнаходження

Графік роботи:

Пн-Чт 800 — 1700
Пт 800 — 1545
Перерва     1200 — 1245

Приймальня:

Тел.: (061) 787-49-63

Факс: (0612) 62-41-94

Електронна пошта: 01038818@mail.gov.uazap.ovr.16@gmail.comzovh@zp.ukrtel.netzovg@ukr.net

Начальник управління

Шляховчук Володимир Андрійович

тел:

(061) 787-49-69

Заступник начальника управління

Лебідь Олександр Миколайович

тел:

(061) 787-49-73

Відділ водокористування

Начальник відділу — Гелетюк Тетяна Іванівна

Електронна пошта: voda.zovr@gmail.com

тел:

(061) 787-49-66

Завдання відділу »

1. Забезпечення в межах своїх повноважень вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішення в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2. Реалізація в межах області державної політики щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, використання, збереження поверхневих водних ресурсів, експлуатація державних меліоративних систем, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

3. Організація робіт з експлуатації меліоративних систем і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

4. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

5. Використання даних моніторингу стану зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем для прийняття оперативних рішень.

Функції відділу »

1. Забезпечення координації виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства та меліорації земель.

2. Здійснення координації робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водогосподарських систем.

3. Сприяння залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

4. Разом із сільськогосподарськими органами організація роботи з ефективного використання меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечення складання основних показників водокористування по меліоративних системах.

5. Разом з технічним відділом розробка технічних умов для проектування, будівництва або реконструкції меліоративних систем.

6. Розгляд матеріалів для погодження видачі дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об’єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення крім р. Дніпро.

7. Разом з відділами БУВР організація розробки та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

8. Вживає заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності відповідно до діючих нормативно-правових актів.

9. Розробка та складання планів водокористування, забезпечення своєчасної підготовки основних показників для подання до Держводагентства України.

10. Розробка та проведення корегування типових договорів про надання послуг з подачі води, актів по подачі-прийому води та інших матеріалів, пов’язаних з реалізацією води, а також проведення контролю за веденням документації.

11. Організація збору щоденної інформації у поливний період про хід поливів сільгоспкультур.

12. Участь у розробці поточних і перспективних програм розвитку водного господарства області та здійснення контролю за їх реалізацією.

13. Організація роботи по встановленню приладового обліку води на міжгосподарських зрошувальних системах і точках водовиділу.

14. Організація ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській мережі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробка відповідної документації.

15. Надання на договірних засадах практичної допомоги новоствореним приватним агроформуванням в експлуатації меліоративних систем, розробці схем подачі води для зрошення, а також організації роботи дощувальної техніки, не допускаючи при цьому порушення технологічної цілісності функціонування меліоративного комплексу.

16. Здійснення контролю по передачі внутрішньогосподарської зрошуваної мережі в державну власність.

17. Контроль за раціональним використанням технічної води, розробка заходів щодо зменшення втрат води.

18. Розробка і контроль виконання заходів спрямованих на підвищення коефіцієнта корисної дії зрошувальних систем.

19. Проведення перевірки звітів підвідомчих управлінь за формою 2ТП-(водгосп) і 1-ВГ.

20. Виконання роботи зі складання річного технічного звіту БУВР.

21. Здійснення допомоги з підготовка документів для отримання дозволів на спецводокористування для підвідомчих організацій, у тому числі по розробці проектів гранично-допустимих скидів речовин із дренажним стоком.

22. Разом з Головним управлінням агропромислового розвитку області проведення по районам оперативного обліку надходження фінансування з Держбюджету та його використання на компенсацію сільськогосподарським підприємствам вартості електроенергії, витраченої на полив сільськогосподарських культур.

23. Забезпечення цільового використання даних ГГМЕ з державного моніторингу за меліоративним станом земель.

24. Веде листування з вищестоящими організаціями і споживачами з питань, що входять у компетенцію відділу.

25. Здійснення контролю у підвідомчих організаціях за надходженням коштів від водокористувачів за отриману воду в строгій відповідності з умовами укладеного договору.

26. Готує оперативну щотижневу інформацію про надходження коштів від водокористувачів, за надані послуги з подачі води на зрошення.

27. Розгляд у межах повноважень звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю БУВР.

28. Підготовка технічних умов на підключення до зрошувальної мережі, улаштування розрахункових водооблікових пристроїв у точці водовиділу.

29. Здійснення контролю за веденням балансу води по зрошувальних системах.

30. Проведення пропаганди діяльності БУВР та міжрайонних управлінь водного господарства у засобах масової інформації з питань ефективного використання зрошуваних земель, охороні та раціональному використанню водних ресурсів.

31. Виконання інших функцій, визначених законодавством та пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

Відділ техногенно-екологічної безпеки

Начальник відділу — Рибалко Інна Георгіївна

Електронна пошта: teb.zovr@gmail.com

тел:

(061) 787-49-70

Завдання відділу »

1. Реалізація у межах області державної політики щодо розвитку водного господарства, використання, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами.

2. Організація робіт з експлуатації протиповеневих водогосподарських споруд та інших об’єктів міжгосподарського значення, водосховищ і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

3. Організація виконання загальнодержавних і регіональних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об’єктів.

4. Здійснення моніторингу стану зрошуваних та прилеглих до них земель, підтоплених територій у зоні впливу меліоративних систем відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагетства.

Функції відділу »

1. Разом із Запорізькою ГГМЕ здійснення контролю за меліоративним станом зрошуваних і прилеглих земель, підтопленням територій сільських населених пунктів, розробка заходів, пов’язаних з попередженням шкідливого впливу вод, ліквідації їх наслідків, включаючи захист від підтоплення й засолення земель.

2. Здійснення спостереження за технічним станом середніх та малих річок, ставків і водоймищ, а також організація моніторингу на них.

3. Співпраця в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

4. Підготовка пропозицій щодо виготовлення документації по визначенню зон можливого затоплення водами весняного водопілля й дощових паводків прибережних ділянок річок.

5. Вирішення організаційних і технічних питань по пропуску весняного водопілля й дощових паводків на об’єктах міжгосподарської зрошувальної мережі й разом з обласною та районною комісіями з питань надзвичайних ситуацій — на середніх та малих річках і водоймах області.

6. Здійснення розгляду щодо наступного погодження договорів на оренду водних об’єктів (у відповідності зі статтею 51 Водного кодексу України).

7. Контроль за надходженням коштів до обласного бюджету за оренду водних об’єктів.

8. Підготовка річного звіту по водним ресурсам та технічного звіту по БУВР.

9. Підготовка документів для одержання дозволів на спецводокористування для підвідомчих організацій, у тому числі по розробці проектів гранично-допустимих скидів речовин із дренажним стоком.

10. Організація контролю за відповідністю обсягів і якістю дренажних вод, що скидають, установленим нормативам.

11. Контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою на землях водного фонду БУВР.

12. Забезпечення підготовки пропозицій щодо випуску бюлетенів та буклетів про діяльність БУВР.

13. Участь у розробці та поповненні web-сайту БУВР.

14. Разом з відділами БУВР розробляти поточні та перспективні програми розвитку водного господарства області та здійснення контролю за їх реалізацією.

15. Відповідно до програм з робіт із захисту територій від шкідливого впливу вод, водопостачання сільських населених пунктів і виділених обсягів фінансування, розробка заходів щодо боротьби з водною ерозією, попередженню підтоплення сільських населених пунктів і сільгоспугідь, збереженню водності малих річок у зоні впливу державних зрошувальних систем, а також забезпеченню питною водою сільського населення.

16. Контроль за діяльністю Запорізької ГГМЕ:

— організація робіт, пов’язаних з контролем за підтопленням територій сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь та прогнозуванням режимів ґрунтових вод, у першу чергу в зоні впливу великих меліоративних систем і водогосподарських об’єктів;

— проведення робіт з тампонажу й герметизації свердловин вертикального дренажу, які знаходяться на балансі управлінь БУВР;

— організація контролю за якістю води, що забирається із джерел зрошення; надання водокористувачам інформації про якість води і її відповідності діючим стандартам, нормам і правилам, визначення хімічного складу дренажних вод по міжгосподарських дренажних системах.

17. Разом з відділами БУВР формування планів природоохоронних заходів, які фінансуються з державного бюджету й здійснення контролю за їх реалізацією.

18. Координація та контроль діяльності Диспетчерської служби БУВР в межах роботи функціональної відомчої системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

19. Пропаганда діяльності БУВР та міжрайонних управлінь водного господарства у засобах масової інформації з питань ефективного використання зрошуваних земель, охороні й раціональному використанню водних ресурсів.

20. Організація роботи щодо розрахунків проектів ГДС підвідомчим організаціям.

Диспетчерська служба

тел:

(0612) 62-51-25

Завдання служби »

1. Забезпечує постійне функціонування міжгосподарської зрошувальної, колекторно – дренажної та скидної мережі, споруд на них.

2. Сприяє своєчасному виконанні заходів щодо попередження й ліквідації аварій, катастроф і надзвичайних ситуацій на об’єктах БУВР.

3. Забезпечує розробку та реалізацію заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям.

4. Забезпечує збір та аналіз інформації про водогосподарську обстановку в зоні діяльності підвідомчих організацій.

Функції служби »

1. Проведення своєчасних і ефективних заходів по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

2. Здійснення постійного аналізу гідрометеорологічної інформації за даними Укргідрометеоцентру та інформації про стан водних об’єктів від підвідомчих організацій.

3. Підготовка річного звіту по водним ресурсам та технічного звіту по БУВР.

4. Контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою на землях водного фонду БУВР.

5. Забезпечення постійного оперативного чергування в системі запобігання аваріям, стихійним природним явищам та іншим надзвичайним ситуаціям на водних об’єктах.

6. Забезпечення проведення заходів по запобіганню надзвичайним ситуаціям, а в разі їх виникнення – здійснення аналізу інформації про хід ліквідації їх наслідків.

7. Забезпечення обробки всієї інформації до відповідних форм і форматів, а також передачу її до інших підрозділів за відповідними схемами і графіками передачі даних.

Відділ експлуатації водогосподарських систем

Начальник відділу — Боришполець Тетяна Олексіївна

Електронна пошта: expl.zovr@gmail.com

тел:

(061) 787-49-68

Завдання відділу »

1. Організація експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури на території області, які перебувають у державній власності.

2. Забезпечення планування і виконання ремонтних робіт на об’єктах міжгосподарських меліоративних систем, виробничих і житлових будинків для попередження їх передчасного зносу, підвищення надійності роботи, якості ремонтних робіт і зниження експлуатаційних витрат.

3. Організація та контроль за ходом підготовки до роботи в поливний період.

4. Забезпечення сталого функціонування водогосподарських об’єктів в осінньо-зимовий період.

5. Організація та контроль за виконанням доглядових робіт.

6. Проведення роботи з конкурсної діяльності на звання кращих серед підвідомчих організації БУВР.

7. Сприяння розвитку науково-технічного прогресу, організація впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій та передового досвіду роботи.

Функції відділу »

1. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, протиповіневих водогосподарських споруд, водосховищ та інших об’єктів міжгосподарських систем та вживає відповідно до нормативно – правових актів заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також відповідно до законодавства ремонт на договірних засадах внутрішньогосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї мережі.

2. Складає та подає на затвердження в Держводагентство України титульні списки по капітальному ремонту об’єктів міжгосподарської мережі, виробничих та адміністративних будинків, плани поточних ремонтів, доглядових робіт та здійснює контроль за їх виконанням.

3. Забезпечує розробку заходів та здійснює контроль за ходом підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи в поливний період.

4. Організовує розробку і виконання заходів щодо підготовки водогосподарсько-меліоративного комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період.

5. Перевіряє проектно-кошторисну документацію на будівельні роботи та контролює їх виконання.

6. Забезпечує контроль за одержанням дозволів та декларацій на будівельні роботи.

7. Забезпечує контроль за підготовкою матеріалів і бере участь у прийманні в експлуатацію закінчених капітальних ремонтів об’єктів.

8. Приймає участь у розгляді матеріалів щодо списання об’єктів державної власності.

9. Здійснює контроль якості ремонтних робіт, та використання матеріалів підвідомчими організаціями відповідно до діючих нормативно-технічних документів і відомчих інструкцій.

10. Організовує і здійснює контроль за проведенням інвентаризації та паспортизації міжгосподарських меліоративних систем.

11. Забезпечує впровадження раціоналізаторських пропозицій на об’єктах міжгосподарської мережі.

12. Забезпечує впровадження засобів малої механізації при виконанні ремонтних та доглядових робіт.

13. Організовує роботу підвідомчих організацій по створенню системи інформаційно-маркерного забезпечення об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу.

14. Організовує проведення роботи з конкурсної діяльності на звання кращих серед підвідомчих організації БУВР.

15. Готує проекти наказів, листів з питань, що стосуються компетенції відділу.

16. Складає звіти і інформації, що стосуються компетенції відділу і представляє їх у встановленому порядку відповідним органам та несе відповідальність за їх достовірність.

17. Здійснює підготовку матеріалів для проведення технічних рад і нарад БУВР.

18. Організовує та проводить технічне навчання фахівців БУВР та підвідомчих організацій з питань експлуатації меліоративних систем.

19. Сприяє організації створення і розширення виробничих баз, цехів по виробництву будівельних матеріалів, відновлення сталевих трубопроводів методом нанесення внутрішньої ізоляції.

20. Впроваджує досвід інших БУВР з питань експлуатації меліоративних систем.

Відділ енергозбереження та зв’язку

Начальник відділу —

Електронна пошта: energy.zovg@ukr.net

тел:

(061) 787-49-75

Завдання відділу »

1. Здійснення разом з підвідомчими організаціями комплексу робіт з експлуатації насосних станцій, трансформаторних підстанцій і засобів зв’язку.

2. Організація роботи насосних станцій з метою забезпечення безперебійної подачі води водокористувачам.

3. Підвищення технічного рівня експлуатації енергооб’єктів шляхом впровадження нової техніки.

4. Організація роботи з енергозбереження та нормування електроспоживання.

5. Організація робіт із приймання в експлуатацію насосних станцій і трансформаторних підстанцій.

6. Організація навчання машиністів насосних установок та створення нормальних побутових умов для експлуатаційного персоналу.

7. Забезпечення своєчасного та якісного складання статистичної і відомчої звітності.

Функції відділу »

1. Координація діяльності служб енергетики підвідомчих організацій для організації правильної технічної експлуатації енергооб’єктів і насосно-силового обладнання.

2. Розробка графіків ремонту насосно-силового обладнання, трансформаторних підстанцій, ліній зв’язку та контроль за їх виконанням.

3. Розробка організаційно-технічних заходів з енергозбереження та контроль за їх виконанням, нормування споживання електроенергії.

4. Здійснення контролю за експлуатацією обладнання насосних станцій і трансформаторних підстанцій у відповідності до ПТЕЕС та ПБЕЕС, дотриманням інструкцій по експлуатації електроустановок і веденням технічної документації на насосних станціях.

5. Участь у перевірках технічного стану обладнання насосних станцій і трансформаторних підстанцій, комплексних ревізіях підвідомчих організацій та здійснення контролю за усуненням виявлених недоліків.

6. Участь у розслідуванні причин аварій енерготехнічного обладнання та розробленні заходів для їх усунення та запобігання їм.

7. Підготовка пропозицій з розподілу кошторису по КЕКВ-2270.

8. Розподіл граничних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та контроль за їх використанням.

9. Здійснення контролю та надання допомоги в роботі електроцеху з ремонту електродвигунів Придніпровського МУВГ.

10. Забезпечення спільно з підвідомчими організаціями та водокористувачами узгоджень на оперативні відключення водогосподарських об’єктів від електропостачання для проведення ремонтних робіт енергопостачальними організаціями.

11. Розгляд матеріалів підвідомчих організацій по списанню основних засобів.

12. Здійснення контролю за утриманням в технічно справному стані устаткування та засобів зв’язку в підвідомчих організаціях.

13. Проведення аналізу роботи всіх діючих засобів зв’язку, розробка і впровадження заходів з оптимізації їх використання.

14. Організація експлуатації обладнання засобів зв’язку апарату облводресурсів відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

15. Проведення аналізу витрат коштів на оплату послуг зв’язку апарату облводресурсів.

16. Підготовка наказів і розпоряджень облводресурсів та контроль за їх виконанням.

17. Організація роботи разом з підвідомчими організаціями та водокористувачами по здійсненню розрахунків та підготовці пропозицій щодо коригування договірних величин споживання електроенергії насосними станціями.

18. Розроблення та впровадження заходів разом з підвідомчими організаціями щодо раціонального використання електроенергії для подачі води на зрошення сільгосптоваровиробникам.

19. Організація робіт спільно з підвідомчими організаціями та водокористувачами з проведення енергетичних обстежень водогосподарських об’єктів з метою зниження вартості послуг з подачі води сільгосптоваровиробникам на полив зрошуваних сільськогосподарських земель.

20. Здійснення контролю спільно з підвідомчими організаціями за експлуатацією обладнання засобів зв’язку для взаємодії диспетчерської служби, водокористувачів та водогосподарських об’єктів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер — Гуденко Наталя Олександрівна

Електронна пошта: bux.zapovr@gmail.com

тел:

(061) 787-49-64

Завдання відділу »

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності облводресурсів та складання звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

6. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підвідомчих організаціях.

Функції відділу »

1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3. Здійснює поточний контроль за:

— дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

— правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

— веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підвідомчих організацій.

4. Своєчасно подає звітність.

5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

— використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

— інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

8. Забезпечує:

— дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

— достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

— повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

— зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

— користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан управління, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

— відповідні структурні підрозділи облводресурсів даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб підвідомчих організацій.

11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами облводресурсів, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

12. Здійснює обробку персональних даних працівників підприємства в Базі персональних даних по бухгалтерському обліку та звітності і Базі персональних даних контрагентів в частині розрахунково-платіжних відомостей працівників, листків тимчасової непрацездатності працівників, копій звітів форми № 1-ДФ, щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску, про здійснення відрахувань та виплати за виконавчими документами, інших звітів що містять персоніфіковані дані працівників та контрагентів. Забезпечує захист персональних даних працівників підприємства та контрагентів, які обробляються.

Відділ економіки

Начальник відділу — Кабанова Наталія Анатоліївна

Електронна пошта: econom.zovr@gmail.comeconom_zovg@ukr.net

тел:

(061) 787-49-67

Завдання відділу »

1. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при реалізації державних програм відповідно до покладених завдань облводресурсів.

2. Організація, координація та подання в установленому порядку бюджетного запиту Запорізького облводресурсів до Держводагентства України на наступний бюджетний рік.

3. Розподіл планових показників кошторисів, планів асигнувань державного бюджету в розрізі підвідомчих організацій та забезпечення роботи з установами державної казначейської служби.

4. Складання кошторису та розрахунків до кошторису державного бюджету загального і спеціального фондів, внесення та облік змін до нього на протязі року по облводресурсів.

5. Додержання цільового і ефективного використання бюджетних коштів загального та спеціального фонду відповідно до бюджетної класифікації бюджету.

6. Дотримання й контроль кошторисно-штатної дисципліни з нормативними документами, підготовка до затвердження штатних розписів по Запорізькому облводресурсів та внесення змін і доповнень до них.

7. Здійснення методичного керівництва та розроблення проекту положення про преміювання керівних працівників підвідомчих організацій та працівників апарату облводресурсів відповідно до наказів Держводагентства України, Галузевої угоди та інших нормативних актів.

8. Організація підготовки проекту колективного договору апарату облводресурсів та здійснення контролю за його виконанням.

9. Забезпечення збереження документів відділу економіки, оформлення й передача їх у встановленому порядку в архів.

Функції відділу »

1. Встановлює для підвідомчих організацій граничні обсяги видатків для формування проекту бюджету загального фонду на наступний період, термін подання проектів кошторисів і дає вказівки щодо їх складання відповідно до вказівок головного розпорядника коштів.

2. Розглядає разом з іншими відділами апарату облводресурсів показники проектів кошторису підвідомчих організацій щодо законності, доцільності та правильності розрахунків цих показників.

3. Здійснює складання та бере участь у формуванні матеріалів до проектів бюджетних програм щодо реалізації основних завдань облводресурсів на наступний бюджетний рік.

4. Надає пропозиції щодо розподілу видатків бюджету на поточний рік, складає, оформлює та подає на затвердження кошториси видатків бюджету облводресурсів, вносить та реєструє зміни  до кошторису видатків на протязі року.

5. Забезпечує в межах своїх повноважень протягом бюджетного року відповідність цільового і ефективного використання бюджетних коштів з розписом бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків державного бюджету та результатів фінансово-господарської діяльності.

6. Розглядає та готує на затвердження зведені штатні розписи, вносить до них зміни та доповнення, веде постійну роботу з удосконалення структури і чисельності працівників у розрізі підвідомчих організацій відповідно до норм чинного законодавства.

7. Готує та подає на затвердження начальнику облводресурсів графік робочого часу на поточний рік відповідно до чинного законодавства.

8. Забезпечує контроль за правильністю використання фонду оплати праці, виконує аналіз використання фонду оплати праці працівників за видами виплат підвідомчих організацій.

9. Розглядає разом з іншими відділами облводресурсів надані матеріали щодо преміювання керівних працівників підвідомчих організацій та готує проект наказу.

10. Здійснює своєчасне складання звітності на підставі первинних документів по апарату облводресурсів, зведеної фінансово-економічної звітності по підвідомчих організаціях і надає за встановленим терміном у відповідні органи.

11. У певний термін здійснює щомісячний розрахунок орендної плати нежитлових приміщень, нарахування пені за несвоєчасну оплату орендних платежів і комунальних послуг орендованих приміщень по апарату облводресурсів.

12. Надає методичну допомогу працівникам підвідомчих організацій з питань контролю, звітності та економічного аналізу.

13. Розробляє та впроваджує калькуляції з надання платних послуг разом із службами облводресурсів.

14. Вживає заходи в межах своєї компетенції по попередженню незаконного і нецільового витрачання коштів, порушень кошторисно-штатної дисципліни.

15. Подає пропозиції з питань, що відносяться до повноважень відділу.

Відділ охорони праці та механізації

Начальник відділу — Гусак Віктор Іванович

Електронна пошта: op.zovg@meta.uaotmex.zovr@gmail.com

тел:

(061) 787-49-74

Завдання відділу »

1. Розробка ефективної системи управління охороною праці в облводресурсів та сприяння удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожної підвідомчої організації. Забезпечення фахової підтримки керівництва управління з цих питань.

2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4. Контроль за дотриманням в підвідомчих організаціях та відділах апарату облводресурсів діючого законодавства, галузевих і інших нормативних актів, інструкцій, норм і правил з охорони праці.

5. Проведення єдиної науково-технічної політики і здійснення методичного керівництва щодо забезпечення грамотної експлуатації автотракторного парку, механізмів, обладнання та засобів малої механізації.

6. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів розділу «Охорона праці» колективного договору.

7. Контроль за роботою водіїв апарату облводресурсів, проведення навчання та перевірки знань з питань Правил дорожнього руху, своєчасністю проходження інструктажів, медичних оглядів.

8. Контроль за правильним збереженням транспортних засобів, устаткування і механізмів відповідно до технічних вимог і діючих стандартів, їх комплектністю.

9. Інформування та надання роз’яснень з питань охор

10. Контроль за утриманням експлуатаційних дільниць, промислових баз та ремонтно-механічних майстерень.

Функції відділу »

1. Розробка разом з підвідомчими організаціями комплексних заходів щодо досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці і санітарних норм, а також розділу «Охорона праці» у колективному договорі.

2. Організація і координація роботи з охорони праці, механізації та безпеки дорожнього руху в підвідомчих організаціях облводресурсів.

3. Контроль за проведенням атестації робочих місць у підвідомчих організаціях, її відповідності вимогам закону «Про охорону праці».

4. Ведення обліку, наявності, технічного стану, руху автотракторної техніки, засобів малої механізації, устаткування і механізмів у підвідомчих організаціях і в цілому по облводресурсів.

5. Контроль за своєчасним і якісним виконанням графіків періодичних технічних обслуговувань, впровадження в практику систему планово-попереджувальних ремонтів штатної техніки, ремонт за прогресивною технологією з застосуванням високоефективних ремонтних пристосувань з повсюдною механізацією трудомістких процесів.

6. Контроль за технічним станом транспортних засобів апарату облводресурсів, їх експлуатацію, ремонт, обслуговування та збереження.

7. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху.

8. Проведення аналізу стану аварійності і фактів порушення вимог безпеки дорожнього руху, розробку спільно з підвідомчими організаціями заходів щодо їх попередження і контроль за проведенням цих заходів.

9. Ведення обліку, аналізу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також понесених збитків.

10. Контроль за дотриманням діючого законодавства, міжгалузевих, галузевих документів і наказів, інструкцій з охорони праці.

11. Контроль за виконанням розпоряджень органів державного нагляду, пропозицій уповноважених трудових колективів і профспілкових комітетів з питань охорони праці, витрат по призначенню коштів бюджетного фінансування на охорону праці.

12. Контроль за проходженням попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року.

13. Здійснення постійного зв’язку з медичними установами, науковими й іншими організаціями з питань охорони праці, організація впровадження їхніх рекомендацій.

14. Контроль за своєчасним одержанням підвідомчими організаціями інформації з питань охорони праці і безпеки дорожнього руху, а також придбанням засобів індивідуального і колективного захисту працюючих. Контроль за станом безпечних умов праці і технікою безпеки на всіх ділянках виробничої діяльності підвідомчих організацій, виконанням заходів щодо питань безпеки дорожнього руху.

15. Участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків, що сталися при експлуатації, монтажі і демонтажі будівельних, дорожніх, вантажопідіймальних машин, технологічного устаткування і різних засобів механізації, а також дорожньо-транспортних пригод в управліннях, розробка комплексних програм, заходів щодо забезпечення безпечних умов праці і попередженню нещасних випадків на виробництві.

16. Контроль за дотриманням безпечних методів монтажу, демонтажу та експлуатації всіх машин і механізмів, що належать підвідомчим організаціям.

17. Організація своєчасного впровадження в підвідомчих організаціях нових прогресивних машин, механізмів і засобів механізації, що поліпшують умови праці і підвищують продуктивність.

18. Контроль за виконанням у встановлений графіком термін технічних оглядів вантажопідіймальних машин і знімних вантажозахватних пристроїв, тари і контейнерів, що навішуються на гак.

19. Перевірка своєчасності і якості виконання розпоряджень контролюючих осіб на об’єктах провадження робіт.

20. Перевірка не рідше одного разу на місяць стану охорони праці, техніки безпеки в підвідомчих організаціях і проведення нарад з інженерно-технічними працівниками по усуненню недоліків.

21. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці, механізації, безпеки дорожнього руху і внесення їх на розгляд начальнику управління.

22. Надання звітів до Держводагентства України про стан охорони праці, механізації і безпеки дорожнього руху в облводресурсів.

23. Організація і проведення інструкторсько-методичних занять, семінарів з інженерно-технічним персоналом підвідомчих організацій з питань грамотної експлуатації, ремонту і збереження автотракторної техніки.

24. Розробка й узгодження у встановленому порядку документів, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху. Надання допомоги у впровадженні в підвідомчих організаціях досягнень науки і техніки, позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху.

25. Проведення семінарів, нарад, конкурсів і інших заходів щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безпечних умов праці, безаварійної роботи транспортних засобів та пожежної безпеки.

26. Розробка заходів, пов’язаних з вивченням керівниками і фахівцями підвідомчих організацій законодавчих актів, правил, норм і стандартів, що стосуються охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, а також здійснення перевірки знань.

27. Надання практичної і методичної допомоги підвідомчим організаціям у вирішенні питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

28. Видача відповідним службам підвідомчих організацій обов’язкових для виконання письмових розпоряджень і вказівок з питань охорони праці, пожежної безпеки, механізації і безпеки дорожнього руху й одержання від них звітів, довідок і іншої інформації про стан роботи з попередження дорожньо-транспортних пригод.

29. Своєчасне і якісне складання звітності з питань відділу.

Провідний інженер з підготовки кадрів

Буличова Олена Олексіївна

тел:

(061) 787-49-65

Завдання та обов’язки »

1. Складати річні і поточні плани підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників і робітників по апарату управління і підвідомчим організаціям.

2. Контролювати виконання затверджених планів навчання працівників.

3. Затверджені плани навчання доводити до відома навчальних закладів і підвідомчих організацій.

4. Готувати договори на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників для укладання їх з навчальними закладами.

5. Готувати поіменні списки працівників, які підлягають навчанню і представляти їх в навчальні заклади.

6. Спільно з підвідомчими організаціями і навчальними закладами складати графіки проведення занять з працівниками.

7. Повідомляти підвідомчі організації про початок занять і контролювати направлення працівників на навчання і їх перебування на заняттях.

8. Робити записи в особові справи працівників про проходження навчання.

9. Проводити роботу по направленню на заочне навчання в вищі навчальні заклади працівників апарату управління і підвідомчих організацій, які не мають вищої освіти.

10. Вживати заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами. Вивчати та узагальнювати підсумки роботи з кадрами, аналізувати причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готувати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів.

11. Здійснювати зв’язки з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів.

12. Брати участь в атестації фахівців, визначати коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечувати підготовку необхідних документів.

13. Оформлювати прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю і наказів начальника управління.

14. Формувати і вести особові справи працівників управління і керівного складу підвідомчих організацій, вносити зміни, пов’язані з трудовою діяльністю.

15. Готувати необхідні матеріали для нагородження і заохочення працівників апарату управління і підвідомчих організацій.

16. Заповнювати, вести облік і зберігати трудові книжки, визначати трудовий стаж працівників управління.

17. Вести записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників.

18. Готувати довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

19. Складати щорічні графіки відпусток працівників апарату управління і керівного складу підвідомчих організацій і здійснювати контроль за їх виконанням.

20. Вести облік і бронювання військовозобов’язаних, проводити звірки з районними військовими комісаріатами і готувати необхідні звіти.

21. Систематично підвищувати рівень знань і проводити відповідну роботу з працівниками кадрових служб підвідомчих організацій.

22. Здійснювати контроль за станом трудової дисципліни в БУВР річок Приазов’я.

23. Здійснювати методичне керівництво і контроль за роботою працівників кадрових служб підвідомчих організацій.

24. Проводити перевірку роботи кадрових служб підвідомчих організацій.

25. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку БУВР річок Приазов’я, норм та правил з охорони праці, дорожнього руху, протипожежної та електробезпеки.

Провідний юрисконсульт

Неткал Олександр Олександрович

тел:

(061) 787-49-71

Завдання та обов’язки »

1. Проводити роботу, направлену на правильне застосування і додержання законодавства, захисту законних інтересів облводресурсів;

2. Розробляти та брати участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності облводресурсів;

3. Здійснювати експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру, що готуються в облводресурсів, візувати їх, а також у разі потреби брати участь у їх підготовці;

4. Вживати заходів щодо зміни або відміни правових актів, виданих з порушенням чинного законодавства;

5. Забезпечувати методичне керівництво правовою роботою облводресурсів, роз’яснювати чинне законодавство і порядок його застосування, надавати правову допомогу підвідомчим організаціям облводресурсів з ведення претензійно-позовної, договірної роботи, готувати і передавати необхідні матеріали до судових органів;

6. Спільно зі спеціалістами відділу, приймати участь у підготовці матеріалів стосовно крадіжки, недостачі, розтрати та з приводу інших правопорушень, для передачі їх у судові та правоохоронні органи, вживати заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних організації.

7. Проводити заходи по укріпленню договірної, фінансової та трудової дисципліни, забезпечення збереження державної власності у підвідомчих структурних підрозділах;

8. Приймати участь у роботі по укладенню господарських та цивільно-правових договорів. Розглядати питання стосовно виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості з метою виявлення боргів, що потребують примусового стягнення, забезпечує підготовку висновків по пропозиціях щодо списання безнадійної заборгованості.

9. Надавати правову оцінку вхідної кореспонденції управління (приписи, претензії, попередження). Контролювати своєчасність надання довідок, розрахунків, пояснень, та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії. Приймати участь у розробці колективного договору.

10. Здійснювати юридичне супроводження при підготовці матеріалів по передачі державного майна в оренду.

11. Представляти інтереси облводресурсів в господарських судах та судах загальної юрисдикції, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових справ.

12. Аналізувати та узагальнювати результати розгляду судових справ, вивчати практику укладення і виконання договорів з ціллю розробки відповідних пропозицій для уникнення в подальшому невідповідностей та прогалин. Здійснювати облік і зберігання судових справ, котрі знаходяться на виконанні, та справ, з приводу яких закінчено провадження.

13. Вести довідково-інформаційну роботу з питань дії нормативно-правових актів, внесення змін, та правильності їх застосування;

14. Перевіряти відповідність нормам діючого законодавства проектів наказів, розпоряджень та інших внутрішніх локальних нормативних актів, шляхом їх візування та погодження з іншими відділами облводресурсів;

15. Проводити інформаційну роботу з посадовими особами облводресурсів з приводу ознайомлення з нормативними актами та нововведеннями, які безпосередньо їх стосуються.

16. Організовувати роботу по наданню юридичної допомоги громадським організаціям в організації, консультувати працівників з правових питань.

17. Оформлювати відповідно до вимог норм діючого законодавства матеріали про притягнення робітників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

18. Забезпечувати правильне застосування норм трудового законодавства працівниками апарату облводресурсів та посадовими особами підвідомчих організацій облводресурсів;

19. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого в Запорізькому облводресурсів;

20. Дотримуватись вимог нормативних документів по охороні праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.